O konkursie  Serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły do udziału w konkursie, który polega na:

  1. wykonaniu dowolną techniką plastyczną mapy świata z gatunkami zagrożonymi wyginięciem (np. mapa narysowana kredą na boisku szkolnym, mapa wyhaftowana, mapa ułożona z  liści, mapy przestrzenne itp.). Praca powinna być pracą grupową uczniów.

  2. przygotowaniu w swojej miejscowości "Marszu ginących gatunków" - przemarszu ulicami w strojach/maskach zwierząt, podczas którego uczniowie-zwierzęta będą milczeniem lub hasłami zwracać uwagę odbiorców na problem wymierania gatunków.

   Przemarsz może być uzupełniony dodatkowymi elementami takimi jak scenki, transparenty, rozdawanie ulotek itp. W przygotowanie marszu uczniowie mogą zaangażować rodziców i  rodzinę.

   Zabawa w teatr, przygotowanie roli, masek jest lubiane przez uczniów, a jednocześnie bardzo widowiskowe. Dzięki atrakcyjności wizualnej marszu ginących gatunków wydarzenie ma szanse zaistnieć zarówno w lokalnych mediach, jak i na ustach mieszkańców.

   Chcemy, by impreza odbyła się w Światowym Dniu Bioróżnorodności 22 maja 2011.

  3. warunek dodatkowy: aby szkoła została dopuszczona do konkursu, nauczyciel powinien przeprowadzić w niej co najmniej 4 warsztaty dla 4 różnych klas (nauczyciele nauczania zintegrowanego i wychowawcy przedszkolni mogą przeprowadzić 4 różne warsztaty dla 1 grupy) o tematyce bioróżnorodności, na podstawie materiałów dostarczonych przez "Źródła". Celem warsztatów jest przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w konkursie i zainteresowanie ich zagadnieniami bioróżnorodności.

  Skąd taki pomysł?  Z doświadczenia wiemy, że aby przekonać do jakiejś idei (w tym przypadku – do ochrony bioróżnorodność), trzeba znaleźć punkt zaczepienia – coś co przyciągnie uwagę odbiorców i wzbudzi pozytywne emocje. Czymś, a właściwie kimś takim są zwierzęta: panda, nosorożec, koziorożec, hipopotam, bonobo, tygrys, orangutan i setki innych gatunków.

  Proponujemy uczniom stworzenie mapy ginących gatunków i wcielenie się w nie na kilkadziesiąt minut, by ginące zwierzęta miały okazję przemówić do ludzi. Takie doświadczenie "bycia" kimś innym, zwierzęciem zagrożonym wyginięciem, silnie oddziałuje na aktora, wzbudza empatię i zapada w pamięć.   
  Witamy na stronie
  ogólnopolskiego projektu edukacyjnego
  "Nie znikaj"
  poświęconego bioróżnorodności.

  Jego głównym celem jest zachęcenie do takich postaw i wyborów w życiu codziennym, które mogą spowalniać proces zanikania różnorodności biologicznej i wymierania gatunków zwierząt. W ramach projektu odbędą się szkolenia dla nauczycieli oraz konkurs dla szkół.  Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
  Łódź 90-602, ul. Zielona 27
  tel. 42 203 1304, wew. 231,
  fax 42 291 1450
  kom. 519 326 988
  e-mail: ewa.kaminska@zrodla.org.pl
  www.zrodla.org  Sponsorzy programu:


  nfosigw
  Projekt dofinansowany ze środków
  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej


  Patronat honorowy:

  Patronat medialny:
  stat4u PITy 2012 | projekt i wykonanie: Kooperatywa.org